credit-getty images

जॉस बटलरसाल -2022 मैच -17 रन - 863 

credit-getty images

केन विलियमसन, साल -2018, मैच 17, रन 735

credit-getty images

विराट कोहली -साल 2016, मैच 16, रन 973

credit-getty images

माइकल हसी साल 2013, मैच 17, रन 733

credit-getty images

क्रिस गेल साल 2012 ,मैच 14, रन 733

credit-getty images

डेविड वॉर्नर साल 2019 , मैच 12, रन 692

credit-getty images

के एल राहुल साल 2020, मैच 14, रन 670

credit-getty images

रॉबिन उथप्पा साल 2014, मैच 10, रन 660